mapa.barrisLes AV s’entenen com a entitats de caràcter territorial amb objectius dedicats a l’interès general. La seva composició ha de ser plural i sense
limitacions i el seu funcionament democràtic, obert i participatiu. A part de les seves funcions històriques d’interlocució i canalització de demandes ciutadanes, ens plantegem la generalització de convenis de gestió d’equipaments diversos, principalment els casals de barri, per avançar en la pràctica de la coresponsabilitat que comporta el nou projecte de participació ciutadana.

Les AV són unes entitats constituïdes per veïns i veïnes que treballen voluntàriament per millorar la qualitat de vida dels barris de Catalunya. És a dir,intervenen i proposen actuacions perquè arribin els serveis bàsics – educatius, sanitaris, culturals, de mobilitat- a tothom.

Les AV històricament han abanderat reivindicacions populars davant de l’exclusió social, la degradació ambiental, l’especulació urbanística, entre d’altres agressions al veïnat.

Es proposa la formalització dels límits dels barris de Terrassa acceptats de fet des de 1989, amb l’aprovació del Reglament de participació ciutadana. A fi i efecte d’evitar l’atomització del moviment ciutadà i la seva dispersió territorial, per aconseguir barris amb major potencial ciutadà i associatiu. En aquest sentit, convé plantejar-se la integració d’alguns sectors d’una mateixa realitat en un sol barri. Aquests processos hauran de ser impulsats a iniciativa dels mateixos veïns i associacions, i seguint els ritmes determinats per ells.

Es reconeix a la FAVT com a òrgan coordinador de les AV i interlocutor per a temes generals de la ciutat, tal com es reflecteix en el protocol de relacions acordat entre la FAVT i l’Ajuntament.