Ha d’entendre’s l’associacionisme com un fet bàsic d’articulació democràtica de la societat. L’abast i la intensitat de la seva implantació és un indicatiu del nivell de democratització d’una societat determinada.

Les associacions han de ser elements col·laboradors i corresponsables amb les institucions democràtiques en el foment dels valors cívics, en la prestació de serveis comunitaris i en el manteniment i millora de les condicions de vida dels ciutadans.Association

Es tracta, doncs, de fomentar una ètica de la responsabilitat i la defensa d’un sistema de valors basat en els drets i també en els deures, fomentant entre els ciutadans l’art d’associar-se per desenvolupar projectes i millorar la vida individual i col·lectiva.