Bon dia a totes i a tots!

En primer lloc felicitar als regidors electes en aquestes municipals. Des de la Taula de l’Aigua, demanem al nou consistori la creació d’una Taula Cívica de Control de l’Aigua a la que coneixeríem per Mesa de l’Aigua, que estigui formada per representants de partits polítics, entitats socials, ciutadans i tècnics coneixedors del tema de l’aigua, com el primer pas pel procés d’informació a tota la ciutadania davant la possibilitat d’escollir el model de gestió que volem per l’aigua a Terrassa.

Com ja sabeu la concessió de Mina d’Aigües, S.A. finalitza al desembre de 2016
i molt abans hauríem de prendre decisions per dur a terme una transició cap a
la municipalització el més harmònica possible.

La Taula de l’Aigua té clara l’opció més justa i adient, que és la municipalització amb control ciutadà. Tot i així creiem en els processos de participació i democràcia i demanarem al nou consistori la preparació d’un procés d’informació veraç, contrastable i complert, de les diferents opcions que existeixen, per tal que la decisió sigui presa per una ciutadania responsable i informada.

Insistir que nosaltres creiem que l’aigua és un bé comú, imprescindible per la vida i que no podem deixar en mans d’empreses privades que tenen com a fita principal la maximització dels seus comptes de resultats, la qual cosa fa que molts cops no es facin les inversions necessàries en les infraestructures del cicle de l’aigua, que s’avantposin els interessos d’accionistes a la qualitat de vida del i que la cura del mediambient i els aqüífers passi, en el millor dels casos a l’últim lloc en les prioritats, quan són aspectes fonamentals a tenir en compte.

El cicle integral de l’aigua és molt més que aconseguir una bona aigua a les nostres aixetes i això només es pot contemplar des de les administracions públiques, necessàriament sota control ciutadà.

Afegir, que hi posarem l’ull, que això no és el 78, que ara ja no només ens conformem votant. La nostra ha estat una democràcia de paper mullat, on els ciutadans no hem estat al cas i ara, us estarem vigilant. Volem participar i que se’ns escolti. Fer que l’ajuntament, sigui l’executiu de la veu del poble, que s’expressa cada dia i no un xec en blanc per quatre anys.

Volem que en el tema de l’aigua anem tots plegats i fer un treball transversal que ens permeti tenir a les nostres mans totes les decisions. Perquè com us recordarem continuament, l’aigua es un bé comú, no és vostra, no és de persones elegides per quatre anys, ni ha de servir per a fer negoci a uns quants.

Com a punt final, felicitar-nos a totes les organitzacions signants i a les que se sumaran a aquesta nova forma de treball, que suposa la defensa activa i comuna dels drets i deures democràtics de la ciutadania de Terrassa.


ant

torna