Hem pres nota de totes les vostres promeses electorals i estarem amatents a l’espera de que les cumpliu:

Les promeses de garantir la total transparència, la participació ciutadana i l’ètica política.

De desenvolupar les accions corresponents des d’una perspectiva de gènere.

De garantir la cobertura dels serveis bàsics i els dispositius d’emergència: habitatge, subministraments i alimentació.

Apostar per l’economia col∙laborativa i per la innovació social, per un model econòmic fonamentat en el bé comú, per convertir el respecte al medi ambient en oportunitats de progrés econòmic sostenible.

També estarem atents a les promeses d’impulsar un nou model econòmic i de ciutat inclusiu, sostenible i que proporcioni igualtat d’oportunitats a tothom:

— Incrementar el suport i finançament a la creació de projectes d’economia social i cooperativa.

— Promoure la introducció d’una moneda social a escala local a Terrassa.

— Orientar les institucions de recerca i innovació cap a la cooperació i producció de coneixement obert.

— Apostar decididament per l’economia social i el bé comú i promoure una economia d’escala humana, basade en els béns comuns, la cooperació i l’equitat,

— Desenvolupada amb criteris democràtics i ecològics.

— Posar tots els recursos disponibles al servei de la formalització i consolidació d’un nou model econòmic basat en la cooperació, i en la recuperació del concepte d’economia com a facilitadora de la satisfacció de les necessitats de tota la població.

— Impulsar el desenvolupament a la ciutat dels principis de l’economia del bé comú, donant suport al Camp d’Energia EBC Terrassa com a espai deliberatiu i de participació, promovent el desenvolupament participatiu de l’índex del bé comú municipal, promovent el coneixement de l’EBC en empreses privades i ONG, realitzant el balanç del Bé Comú Municipal, i contribuïnt a la creació d’una regió del bé comú, en cooperació amb els municipis veïns, singularment el de Rubí.

—Impulsar la sobirania energètica al municipi.

En aquesta conjuntura, com a ciutadans, fugim dels que fins ara han estat vots de xec en blanc.

Ara, cada cop més com a subjectes polítics participatius, estarem pendents de qualsevol pas que l’ajuntament porti a terme, per tal de garantir que les promeses que vostès han fet i que han estat recolzades pels ciutadans es portin a terme.


segant