L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa, exigeix al nou consistori:

  • Que governi amb i pels interessos de la gent (99%).
  • Que treballi perquè a Terrassa es respectin els Drets Socials i el Drets Humans de tots els ciutadans i ciutadanes.
  • Que es declari Terrassa, ciutat lliure de Desnonaments.
  • Que s’acabin els privilegis i les influències dels poders econòmics de la ciutat.
  • Que es doni a la figura de la Sindicatura de Greuges de Terrassa, un estatus de respecte i d’independència en front del Consistori i es doti a la seva oficina dels recursos material i humans necessaris per a la seva eficàcia i dignitat.
  • Que es creï una finestra única per a la Defensa dels Drets Socials i Humans a Terrassa, amb dotació de recursos i amb el treball coordinat de l’Oficina de la Sindicatura de Greuges, el Consistori,  el Col·legi d’Advocats i totes les organitzacions ,institucions i moviments socials que treballin pels drets.
  • Que aquesta Oficina de Defensa dels Drets no sigui una Oficina Consultiva sense més, sinó que tingui els recursos i les competències suficients per resoldre en primera instancia les queixes o vulneracions de drets i a més pugui treballar en xarxa i de forma transversal (aprofitant tots els recursos existents…).

seg ant