Les persones que formem part de l’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa, hem près nota de totes les vostres promeses electorals i estarem atents a l’espera de que les cumpliu:

  • Que cumpliu les promeses de transparència absoluta en els comptes i pressupostos municipals.
  • Que cumpliu les promeses de ser convidats:

—Als nous organismes de participació, com el comitè pressupostari, que han de permetre que la ciutadania sigui subjecte actiu en l’activitat municipal. I ser convidats al seguiment i supervisió dels serveis públics bàsics.

—Que signeu i cumpliu el contracte ètic amb la ciutadania.

Hem près nota també de les promeses d’altres forces:

—Les promeses d’impulsar les auditories ciutadanes dels comptes i deutes de totes les entitats i de totes les empreses municipals, així com de les decisions preses i de la seva execució.

—Les promeses d’impulsar l’accesibilitat a les dades públiques. Incloent informació sobre l’organització institucional i l’estructura administrativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, la informació que permet prendre les decisions, sobre contractes i convenis, les convocatòries i acordament de les subvencions i els ajuts públics. I us demanem, que, com que la major part dels diners dels partits polítics provenen de l’erari públic, volem veure el detall de tots els comptes de les organitzacions polítiques a nivell local.

—Que qualsevol informació es presenti sempre de forma desagregada, en format obert  reutilitzable, que permeti treballar­la.

—Que els diners es gestionin en comptes d’entitats ètiques i transparents.

—Que les agendes dels nostres representants siguin públiques i que incloguin a quines entitats representen les visites i quins ón els temes dels que es tractarà a les reunions, i que inclogui a més qualsevol document que s’ hagi de debatre, així com l’obligació de publicar les actes de les reunions.

—Que eviteu utilitzar entitats jurídiques poc transparents quan feu contractes, i que la rendició de comptes de les empreses contractades sigui fins el detall.

—Perquè a partir d’ara la ciutadania volem fer­nos amb el control de les coses que ens importen i no el cedirem a ningú.

Us estem vigilant!


seg ant