Una vegada més i donat que la situació de l’educació pública, lluny de millorar, continua empitjorant, patint atacs i retallades, la Comunitat Educativa de Terrassa, formada per alumnes, mares i pares, docents, personal de suport i diverses associacions educatives, denuncia, amb aquest Manifest, aquesta situació de precarietat i retallades.

Aquesta política salvatge de menyspreus i retallades, malmet la qualitat de l’educació dels nostres infants i joves i en condiciona el futur.

A més, la progressiva aplicació de la LOMCE arriba als nostres centres, sumant-se a la LEC i avançant en l’objectiu de privatitzar l’educació pública, minimitzant la participació de la comunitat educativa en el sistema, fent prevaldre la concepció d’educació pública avaluada, classificada i dotada en funció dels resultats; subsidiària del sector privat, lucrat amb els concerts, i que imposa un model de gestió jeràrquic als centres. Els decrets i currículums, com el recent currículum de religió, porten el nostre sistema educatiu molts anys enrere. Les successives retallades han significat:

— Que més de 2000 docents es trobin condemnats a l’atur.

— Que les beques i ajudes a l’estudi es redueixin a la meitat.

— Que les AMPA rebin menys subvencions.

— Que les escoles bressol hagin sofert una disminució del 100% de l’aportació econòmica de la Generalitat i que estiguin en perill de perdre la seva condició de servei públic amb l’aplicació de la Llei de Règim Local.

— Que l’alumnat d’estudis superiors hagi de pagar cada vegada més taxes.

— Que l’alumnat amb necessitats educatives especials tingui menys suport.

— Que no es cobreixin les substitucions des del primer dia.

— Que s’augmentin les ràtios mentre es retallen plantilles i professorat de suport.

— Que es tanquin línies i centres públics mentre es mantenen els concerts a la privada. Aquest curs, a la nostra ciutat, es tanca una línia a l’escola Marià Galí, no serà un fet aïllat, es preveu que l’any vinent hi hagi més de 300 matrícules menys a P3.

En altres àmbits, denunciem que:

— Les escoles de música han vist retallades les seves subvencions.

— Les entitats d’educació en el lleure continuen tenint menys subvencions i algunes d’elles continuen sense tenir local on desenvolupar la seva activitat.

Per tot això, la Comunitat Educativa de Terrassa MANIFESTA:

El seu rebuig total a la política de retallades de la Generalitat, així com l’aprovació de la LOMCE i el desplegament de la LEC.

Considerem que les línies d’actuació dels governs –tant l’autonòmic com el central– no garanteixen un ensenyament públic i de qualitat per als nostres infants i joves.

Per aquesta raó, demanem que el Departament aturi les retallades i emprengui les mesures jurídiques adients per impugnar la LOMCE; demanem també que es declari insubmís a aquesta llei i als aspectes coincidents amb la LEC, assumint plenament la seva responsabilitat.

Considerem que en aquest context de baixada demogràfica l’administració ha d’aprofitar per reduir les ràtios i afavorir la qualitat de l’educació pública en lloc de penalitzar les escoles tancant línies.

Exigim al nou Ajuntament de Terrassa que vetlli per una bona gestió de la matriculació, evitant el tancament de línies a l’escola pública. I que faci una aposta decidida per l’Escola Pública com únic model d’Escola possible.

Per acabar, animem la Comunitat Educativa a emprendre totes aquelles accions de denúncia i mobilització que calgui per defensar i garantir per als nostres fills i per a les nostres filles una educació pública de qualitat.


seg ant